Make your own free website on Tripod.com

                                   

 

                ซุบสมุนไพรจีนพร้อมทาน จะออกวางจำหน่ายเร็ววันนี้

 ห้องอาหารที่สนใจเพิ่มเมนูซุบตุ๋นยาจีนเพื่อบริการลูกค้าของท่าน เชิญติดต่อได้ค่ะ

     ทางเรายินดี บริการจัดส่งให้ในราคาพิเศษ 02-993-1903,086-571-1751

         

                  

     

     

                                   

             

                                                                     

 

 

 

                                                          

      

 

                        ร้านตังจิวหลง(ไก่ดำ) โทร.02-993-1903 แฟกซ์ 02-993-2964

                                            e-mail:herbalsoup@hotmail.com