Make your own free website on Tripod.com

                     

                                                                                                 

 

                                                                                              

                    

         กินตามกรุ๊ปเลือด                           

    ในร่างกายเรามีเลือดอยู่ประมาณ 3.8 - 4.9 ลิตร หรือคิดเป็น 7 % ของน้ำหนักตัว มีพลาสม่าเป็นของเหลวสีเหลืองที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ฮอร์โมน แอนตี้บอดี้และของเสีย เป็นส่วนประกอบในปริมาณถึง 55 %ของเลือด

ส่วนเม็ดเลือดมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่

   เกร็ดเลือดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้เลือดจับตัวเป็นลิ่มเพื่อปิดปากแผล ไม่อย่างนั้นเลือดอาจจะไหลออกจนหมดตัวได้

   เม็ดเลือดขาว ช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และศัตรูต่างๆของร่างกาย ถือเป็นตัวสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพ

   เม็ดเลือดแดง ที่เห็นเป็นสีแดงนั้นแท้จริงคือ ฮีโมโกบิน( Hemoglobin)เป็นเม็ดสีที่ประกอบด้วยธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่จับโมเลกุลของของออกซิเจน

                          การศึกษาเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดที่ได้รับความสนใจอย่างมาก Dr.Peter J.D'Adamo นายแพทย์ด้านธรรมชาติบำบัดชาวสหรัฐอเมริกา ค้นพบว่าการกินอาหารและการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับคนกรุ๊ปเลือดนั้นๆสามารถช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้

    'Eat Right For Your Type' ของ Dr.Peter J.D'Adamo ได้อธิบายว่า เม็ดเลือดมี 4 กรุ๊ปของคนเรามีรายละเอียดที่แตกต่างกัน อาหารของคนแต่ละกรุ๊ป จึงแตกต่างกันด้วย ดังนี้

กรุ๊ป O

คนกรุ๊ปเลือด O เป็นกรุ๊ปเลือดที่อายุเก่าแก่ที่สุดโดยมาจากมนุษย์กลุ่มแรกของโลกดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างแข็งแรง

อาหารเด่นของคนกลุ่มนี้คือ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ เนื่องจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของคนกรุ๊ปเลือด O มีความเป็นกรดสูง จึงสามารถย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ง่ายสามารถกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ได้ไม่มีปัญหา เมื่อเทียบกับคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆ

ดังนั้นอาหารที่ควรเลี่ยงคือ อาหารที่เข้าไปเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารให้มากขึ้นโดยไม่จำเป็น เช่น เครื่องดื่มประเภทเบียร์ ชา กาแฟ น้ำอัดลมหรือผลไม้ที่มีความเป็นกรดสูง จากหนังสือ 'Eat Right For Your Type' กล่าวว่า คนกรุ๊ปเลือดนี้ มีลักษณะของ

ความเป็นผู้นำสูง มุ่งมั่น จริงจัง เข้มแข็ง อดทน อดกลั้นและชอบวางแผน เป็นกรุ๊ปเลือดที่เหมาะกับการออกกำลังกายหนักๆได้เกือบทุกประเภท เพราะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงเลือดไหลเวียนดี อัตราการเต้นหัวใจสูง จึงควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 ครั้ง

     กรุ๊ป A

เป็นกลุ่มที่พัฒนามาจากคนกรุ๊ปเลือด O คือเมื่อหมดยุคล่าสัตว์ก็เริ่มต้นตั้งถิ่นฐาน และรู้จักการเพาะปลูกพืช กินผักผลไม้ เป็นอาหารหลักแทนเนื้อสัตว์ ลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้จะตรงกันข้ามกับคนกรุ๊ปเลือด O คือน้ำ

ย่อยในกระเพาะอาหารมีความเป็นกรดต่ำ หากกินอาหารประเภทเนื้อโดยเฉพาะเนื้อแดงเข้าไปมากๆจะทำให้ย่อยยาก จึงไม่เหมาะกับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก กุนเชียง ฯลฯ นม เนย ไข่ ก็จัดเป็นอาหารที่กิน

ได้เป็นครั้งคราว   อาหารที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้ที่สุดคือผักผลไม้ ควรกินให้มากกว่าอาหารประเภทอื่น เม็ดธัญพืชเป็นแหล่งโปรตีนที่สามารถชดเชยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ดี เครื่องดื่มประเภทกาแฟมีสรรพคุณเพิ่มกรดในกระเพาะอาหาร ส่วนชาเขียวช่วยในการย่อยได้

 คนกลุ่มนี้มักมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบความสมบูรณ์แบบ บางครั้งชอบเรียกร้องและครุ่นคิดกับเรื่องของตัวเอง แต่ก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงและให้ความร่วมมือกับผู้อื่นดี เป็นกลุ่มที่เหมาะกับการกินอาหารแบบมังสวิรัติเป็นที่สุด แต่มักเจ็บป่วยง่าย

ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพให้มาก ซึ่งการออกกำลังกายจะช่วยได้ แต่คนกรุ๊ปเลือดนี้ไม่เหมาะกับการออกกำลังที่หนักๆ เพราะธรรมชาติเป็นคนที่เหนื่อยง่าย จึงควรเลือกเล่นกีฬาเบาๆเช่น โยคะ รำมวยจีน เต้นรำ ยืดกล้ามเนื้อ เป็นต้น 

   กรุ๊ปเลือด B

หลังจากที่มนุษย์ได้ตั้งถิ่นฐานและเพาะปลูกแล้ว ก็เริ่มเลี้ยงสัตว์เอง กินเนื้อและนมของสัตว์ที่เลี้ยงไว้ ร่างกายไดัมีวิวัฒนาการมากขึ้น จนเกิดเป็นกลุ่มคนเลือดกรุ๊ป B คนกลุ่มนี้จึงค่อนข้างกินอาหารได้หลากหลาย ทั้งผัก ผลไม้ นมเนย ไข่(ได้ไม่มากนัก) และเนื้อสัตว์ ซึ่งจะมีก็แต่เนื้อไก่เท่านั้นที่เลกตินไม่เข้ากับกรุ๊ปเลือด

กรุ๊ปเลือดนี้มักมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกพร่องและไวรัสอาหาร ที่ควรได้รับเป็นพิเศษ ได้แก่ ผักใบเขียว ข้าวซ้อมมือ เนื่องด้วยมีแมกนีเซียมช่วยป้องกันโรคผื่นคัน อาหารที่มีแคลเซียมสูง เครื่องดื่มสมันไพรอย่างชาเขียวจัดว่าส่งผลดีต่อคนกรุ๊ปเลือดนี้เป็นอย่างมาก การออกกำลังควบคู่กับการทำสมาธิผ่อนคลายจิตใจควบคู่ไปด้วยจะดีมาก

คนกรุ๊ปเลือด B มักมีนิสัยรักอิสระไม่ขึ้นอยู่กับใคร มีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักวางแผน เชื่อมั่นตัวเอง แต่ก็ยืดหยุ่น ประนีประนอมไม่แข็งกร้าว ซึ่งก็จะเข้ากับคนอื่นได้ดี

   กรุ๊ปเลือด AB

เป็นกลุ่มที่พัฒนาจากคนกรุ๊ปเลือด O หลังหมดยุคล่าสัตว์เริ่มตั้งถิ่นฐาน และมีการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค การพัฒนาใกล้เคียงเช่นเดียวกับคนกรุ๊ปเลือด A และ กรุ๊ปเลือด B แต่เป็นลักษณะกลางๆระหว่างกรุ๊ปเลือดทั้งสอง

คนกลุ่มนี้มักมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบความสมบูรณ์แบบ บางครั้งชอบเรียกร้องและครุ่นคิดเรื่องของตัวเอง แต่ก็มีความคิดสร้างสรรค์และให้ความร่วมมือกับผู้อื่นได้ดี

                                                                 กินอาหารตามธาตุ

เคยสังเกตไหมว่า ทำไมบางคนถึงใจร้อน...ร้อน หงุดหงิดง่ายเหลือเกิน แต่ขณะที่บางคนในชีวิตไม่เคยโกรธใครเลย เรามีความเชื่อมาแต่โบราณว่า 'ธาตุ' เป็นตัวกำหนดลักษณะนิสัย อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟซึ่งจะไปสำพันธ์กับราศีที่เกิด นอกจากดูลักษณะนิสัยได้แล้ว ยังช่วยเป็นแนวทางการเลือกกินอาหารได้อีกด้วย

   ธาตุดิน นิสัยจะอ่อนโยน เยือกเย็น อาหารที่เหมาะจะต้องมีรสหวาน มัน เค็ม เช่น ฟักทอง หัวปลี กล้วย แต่อาหารที่เปรี้ยวจัดไม่เหมาะกับคนธาตุนี้

   ธาตุน้ำ มีนิสัยเหมือนน้ำ พูดช้า อารมณ์เย็น คนธาตุนี้เหมะกับอาหารที่มี รสเปรี้ยว เช่น มะนาว สัปรด มะเขือเทศ ยอดมะขามอ่อน

  ธาตุลม เป็นคนช่างพูด จำไวลืมไว แต่เจ้าความคิด ต้องเป็นอาหารที่มีรส เผ็ดร้อน เช่น ขิง ข่า ตระไคร้ ซึ่งอาหารเหล่านี้จะช่วยขับลมได้ดี

  ธาตุไฟ เนื่องจากเป็นคนอารมณ์ร้อน ควรกินอาหารที่มีรสเย็น จืด และขม เช่น ผักบุ้ง ใบบัวบก ใบขี้เหล็ก บวบ คะน้า เพื่อลดอารมณ์ร้อน

                                            

 

          

 

 

                  ร้านตั้งจิวหลง โทร.082-340-2078

                                                        jewlongt@yahoo.com.com

 Click กลับสู่หน้าร้านจิวหลงเครื่องเทศ jewlong herb&spice